STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

27/09/2017

Số 31 KH PGDĐT Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình bơi an toàn phòng chống đuối nước trong trường học trên địa bàn huyện Đức Trọng giai đoạn 2017-2020

2

11/10/2017

Kế hoạch Tổ chức Hội khỏe phù đổng cấp trường 2017 – 2018